Thứ Tư, Ngày 25 tháng 5 năm 2022

CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN M'DRẮK

Huyện M'Drắk có 12 xã, 01 thị trấn: Xã CưMta, CưSan, CưKroá, CưPrao, EaMlây, EaMĐoal, EaRiêng, EaTrang, EaPil, EaLai, Krông Á, Krông Jing, Thị trấn.

                                                                                                            PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678