Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024

CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN M'DRẮK

Huyện M'Drắk có 12 xã, 01 thị trấn: Xã CưMta, CưSan, CưKroá, CưPrao, EaMlây, EaMĐoal, EaRiêng, EaTrang, EaPil, EaLai, Krông Á, Krông Jing, Thị trấn.

STT THỊ TRẤN / XÃ ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Thị trấn M'Drắk http://mdrak.daklak.gov.vn
2 Xã CưMta http://cumta.mdrak.daklak.gov.vn
3 Xã CưSan http://cusan.mdrak.daklak.gov.vn
4 Xã CưKroá http://cukroa.mdrak.daklak.gov.vn
5 Xã CưPrao http://cuprao.mdrak.daklak.gov.vn
6 Xã EaMlây http://eamlay.mdrak.daklak.gov.vn
7 Xã EaMĐoal http://eamdoal.mdrak.daklak.gov.vn
8 Xã EaRiêng http://earieng.mdrak.daklak.gov.vn
9 Xã EaTrang http://eatrang.mdrak.daklak.gov.vn
10 Xã EaPil http://eapil.mdrak.daklak.gov.vn
11 Xã EaLai http://ealai.mdrak.daklak.gov.vn
12 Xã Krông Á http://kronga.mdrak.daklak.gov.vn
13 Xã Krông Jing http://krongjing.mdrak.daklak.gov.vn

 

                                                                                                            PVT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready