Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024
Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Từ ngày

Đến ngày

Tìm kiếm

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện M'Drăk khóa XII trong năm 2023 Văn bản Huyện 27/12/2022
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện M'Drăk khóa XII trong năm 2023 Văn bản Huyện 27/12/2022
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 Văn bản Huyện 27/12/2022
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Kết quả giám sát thực hiện các thủ tục hành chính trong việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Văn bản Huyện 27/12/2022
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản Huyện 27/12/2022
Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 23/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn bản Huyện 27/12/2022
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện M'Drắk Văn bản Huyện 09/08/2022
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo huyện M'Drắk, giai đoạn 2021-2026 Văn bản Huyện 09/08/2022
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về phát triển đô thị trên địa bàn huyện M'Drắk giai đoạn 2021-2026 Văn bản Huyện 09/08/2022
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Kết quả giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Co vid -19 trên địa bàn huyện Văn bản Huyện 09/08/2022
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready