Thứ Tư, Ngày 25 tháng 5 năm 2022
Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Từ ngày

Đến ngày

Tìm kiếm

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Kế hoạch số 194/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 Văn bản Huyện 11/01/2022
Quyết định số 06/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 Văn bản Huyện 07/01/2022
Quyết định số 5975/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện M'Drắk năm 2022 Văn bản Huyện 07/01/2022
Quyết định số 2956/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn trung tâm huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 Văn bản Huyện 06/01/2022
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 Văn bản Huyện 04/01/2022
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 Văn bản Huyện 04/01/2022
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện M'Drắk 5 năm, giai đoạn 2021-2025 Văn bản Huyện 04/01/2022
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 Văn bản Huyện 04/01/2022
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức các Kỳ họp của HĐND huyện M'Drắk khóa XII trong năm 2022 Văn bản Huyện 04/01/2022
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện khóa XII trong năm 2022 Văn bản Huyện 04/01/2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678