Thứ Tư, Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Từ ngày

Đến ngày

Tìm kiếm

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

NQ 10/NQ-HĐND HĐND Huyện M’Đrắk vv tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 11/NQ-HĐND vv chương trình ban hành NQ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 12/NQ-HĐND vv TL đoàn giám sát của HĐND Huyện năm 2018 về giám sát việc thực hiện QĐ 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của TTCP về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn , bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện năm 2016 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 13/NQ-HĐND vv giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 ĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 14/NQ-HĐND Kết quả giám sát của HĐND huyện năm 2017 vv thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2016 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 15/NQ-HĐND về mục tiêu nhiệm vụ KTXH đảm bảo QPAN năm 2018 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 16/NQ-HĐND vv giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng và sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 18/NQ-HĐND vv bổ sung điều chỉnh cắt giảm công trình XDCB và sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 Văn bản Huyện 22/12/2017
NQ 19/NQ-HĐND vv cắt giảm điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công và đầu tư XDCB hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới ngân sách huyện trung hạn giai đoạn 2016-2020 Văn bản Huyện 22/12/2017
17/NQ-HĐND vv phê duyệt dự toán ngân sách NN năm 2018 Văn bản Huyện 22/12/2017
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678