Thứ Tư, Ngày 6 tháng 7 năm 2022

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Kế hoạch số 194/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 Văn bản Huyện 11/01/2022
Quyết định số 06/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 Văn bản Huyện 07/01/2022
Quyết định số 5975/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện M'Drắk năm 2022 Văn bản Huyện 07/01/2022
20/2021/NQ-HĐND - 27/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Văn bản Tỉnh 06/01/2022
54/NQ-HĐND - 23/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 Văn bản Tỉnh 06/01/2022
52/NQ-HĐND - 23/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk Văn bản Tỉnh 06/01/2022
12653/HD-UBND - 23/12/2021 Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025 Văn bản Tỉnh 06/01/2022
50/NQ-HĐND - 22/12/2021 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương Văn bản Tỉnh 06/01/2022
48/NQ-HĐND - 21/12/2021 Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 Văn bản Tỉnh 06/01/2022
18/2021/NQ-HĐND - 21/12/2021 Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Văn bản Tỉnh 06/01/2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678