Thứ Hai, Ngày 22 tháng 4 năm 2019

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

3610/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện M'drắk tỉnh Đắk Lắk Văn bản Tỉnh 28/12/2018
CV 3578/SNN-KHTC - 24/12/2018 V.v đề nghị hỗ trợ giới thiệu, phổ biến đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông tin về dự án EFD 2 để nghiên cưu, đăng ký tham gia Văn bản Tỉnh 24/12/2018
268/TB-UBND Kết luận của CT UBDN huyện về kết quả kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Văn bản Huyện 21/12/2018
266/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Văn bản Huyện 21/12/2018
263 Kết luận của UBND huyện tại hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2018-2019 Văn bản Huyện 17/12/2018
TB 15a/TB-UBND TB KL Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo thu thuế và chông thất thu NSNN 2018 Văn bản Huyện 12/04/2018
TB 112/TB-UBND TB KL của Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 Văn bản Huyện 12/04/2018
TB 114/TB-UBND KL của UBND huyện tạih cuộc họp giao ban ngày 10.4.2018 Văn bản Huyện 10/04/2018
TB 113/TB-UBND KL UBND tại Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách quý I và triển khai nhiệm vụ quý II.2018 Văn bản Huyện 09/04/2018
TB 43/TB-UBND TB KL của PCTUBND huyện, Trưởng BCĐ thu ngân sách và thu hồi nợ thuế qúy I.2018 Văn bản Huyện 29/03/2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678