Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Bồi dưỡng công tác Tôn giáo cơ sở Huyện M'Drắk năm 2019

Sáng ngày 5/6, UBND huyện M'Drắk phối hợp với Sở Nội vụ khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo cơ sở năm 2019 cho 180 học viên là chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được đồng chí Nghiêm Xuân Chuẩn, Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ truyền đạt các chuyên đề về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác vận động các chức sắc tôn giáo; Tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, huyện và công tác đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chức sắc, chức việc các tôn giáo cũng trực tiếp trao đổi về các nội dung liên quan những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động tôn giáo tại địa phương…

Đồng chí Nghiêm Xuân Chuẩn, Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho chức sắc, chức việc các tôn giáo  hiểu và nhận thức sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung và liên quan đến tôn giáo nói riêng để thực hiện tốt trong quá trình hoạt động tôn giáo tại cơ sở.

 

                                                                                                                                                     Mỹ Sự

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678