Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 29/7/2019 Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Hình ảnh minh hoạ (Nguồn http://daibieunhandan.vn)

Theo đó :

1. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chung cả nước

+ Tổng số hộ nghèo 1.304.001 hộ (Trong đó: hộ nghèo về thu nhập là 1.167.439 hộ; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 136.562 hộ); tỷ lệ hộ nghèo 5,23%.

+ Tổng số hộ cận nghèo 1.234.465 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 4,95%.

2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Lắk

Tổng số hộ dân 446.297 hộ. Trong đó:

+ Tổng số hộ nghèo 57.180 hộtỷ lệ hộ nghèo 12,81%.

+ Tổng số hộ cận nghèo 43.376 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 9,72%.

3. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo

3.1.Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững là 259.406 hộ (chiếm tỷ lệ 33,63%); tổng số hộ cận nghèo là 116.275 hộ (chiếm tỷ lệ 15,07%). Trong đó:

+ 56 huyện nghèo Nhóm 1 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ có 230.933 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 36,51%), 97.615 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 15,43%);

+ 08 huyện thoát nghèo Nhóm 3 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ có 28.473 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 20,51%) và 18.660 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 13,44%);

3.2.Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 29 huyện nghèo Nhóm 2 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ là 121.827 hộ (chiếm tỷ lệ 34,14%); tổng số hộ cận nghèo là 50.832 hộ (chiếm tỷ lệ 14,25%).

Trong 29 huyện nghèo Nhóm 2 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk có 02 huyện nghèo đó là huyện Lắk và M'Drắk (Huyện M'Drắk năm 2018 có tổng hộ dân 18.392 hộ; trong đó : hộ nghèo 6.351 hộ (tỷ lệ 34,53%), hộ cận nghèo 2.307 hộ (tỷ lệ 12,54%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020).

 

                                                                                                                              Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678