Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019, tổ chức vào ngày 01/8/2019. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

Nghị quyết Chính phủ đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019. Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có xu hướng tích cực; bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều rủi ro, thách thức. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất quán định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khẩn trương khắc phục tồn tại, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019; đồng thời, giao các bộ, ngành chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nội dung sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Luật quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Tăng cường công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai. Triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm cho sản xuất. Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đa dạng hoá vật nuôi, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thuỷ sản...để bù đắp, bảo đảm nguồn thực phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương có phương án xử lý đến hết năm 2019 không còn người có công với cách mạng thuộc đối tượng là hộ nghèo; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, khoa học.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương dành thời gian trực tiếp đối thoại với người dân; chủ động giải quyết ngay tại cơ sở những bức xúc của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 25/6/2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch.

Ngoài ra, Nghị quyết Chính phủ cũng đã yêu cầu, giao các bộ, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng khác trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                                              Văn Thiện

 

Kem theo Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 13/8/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678