Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện M’Drắk

Ngày 22/8/2019, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn huyện năm 2019. 

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Y Bới Byă – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện M’Drắk trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trong năm 2019. Theo đó, đầu năm 2019 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa và quy trình bình xét công nhận gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa. Năm 2019 toàn huyện có 16.658/18.349 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 90,7% (chỉ tiêu 87%); 167/173 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký thôn, buôn, TDP văn hóa, đạt 94% (chỉ tiêu 88,4%); 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa (chỉ tiêu 96%).

Bên cạnh đó, việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội phát động ngày càng có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hội thi, hội diễn, liên hoan được duy trì và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đào các tầng lớp nhân dân tham gia, điển hình như: chương trình “Thôn, buôn vui chơi - Thôn, buôn ca hát”; Giải cúp bóng chuyền nam và chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân”… Thông qua phong trào góp phần đẩy mạnh thi đua thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng, các hoạt động mê tín dị đoan, các phong tục lạc hậu bị đẩy lùi. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian trong các lễ hội được phục dựng, qua đó góp phần xây dựng và bảo tồn nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Đ/c Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019 của huyện M'Drắk. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt hơn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng huyện M'Drắk ngày càng giàu đẹp.

        

                                                                                                            Tiến Ninh – Mỹ Sự

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678