Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 06/9/2019, Huyện ủy M’Drăk đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy; Vũ Hữu Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐND huyện; Y Khoan Niê, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện.

Đồng chí Hồ Duy Thành, Bí thư huyện ủy M'Drắk phát biểu tại Hội nghị

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy M’Drăk đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan. Từ năm 2016-2019, toàn Đảng bộ huyện đã tiết kiệm theo tấm gương của Bác được trên 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 08 nhà công vụ cho giáo viên và 02 phòng học tại các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện; đặc biệt trong năm 2019, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện vận động ước thực hiện được 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp ủy và các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát tình hình thực tế đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Với quyết tâm chuyển từ “học tập” sang “làm theo” qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả; tiêu biểu như phong trào “Quỹ vì người nghèo” của UBMTTQVN huyện đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng, quỹ “Đoàn kết tương trợ công đoàn” của LĐLĐ huyện được trên 2 tỷ đồng, quỹ “Đồng đội khó khăn” của Hội CCB huyện được trên 184 triệu đồng; Hội LHPN huyện xây dựng được 136 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, 127 mô hình “Nuôi heo đất”, 106 mô hình “Ống tiền tiết kiệm” với tổng số tiền trên 1.282 triệu đồng; Quỹ “Giúp hội viên tiết kiệm” của Hội nông dân được trên 334 triệu đồng”, giúp 15.557 cây giống, 1.089 con giống, 1.436 ngày công giúp hộ nghèo phát triển sản xuất; huyện đoàn xây dựng được 25 công trình, phần việc thanh niên...

Đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Duy Thành, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị . Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt một số nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương trọng tâm là Nghị quyết TW 6 khóa XII về sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết TW 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh làm theo gương của Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện di chúc và học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm phục vụ nhân dân.

BTV Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018./.

 

                                                                                                                     Tiến Ninh – Mỹ Sự - Thúy Diệp     

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678