Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2020). 

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7019/UBND-TH chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh uỷ. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau :

Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2020) nhằm nâng cao nhận thức và hành động, bằng những việc làm thiết thực để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch phát động thi đua phải bám sát các nội dung thi đua tại Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn từ 01 đến 02 công trình trọng điểm khởi công hoặc khánh thành chào mừng. Mỗi xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị lựa chọn từ 01 đến 02 lĩnh vực/ công việc để xác định chủ điểm thi đua cần đột phá ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, lựa chọn 01 đến 02 lĩnh vực, công việc còn phức tạp, khó khăn để thi đua thực hiện, nhằm tạo sự lan toả sâu rộng trong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng đề cương và tổ chức tuyên truyền, biểu dưong những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự lan toả trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

 

                                                                                                                                                    Văn Thiện

 

Nội dung văn bản của UBND tỉnh kèm theo sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678