Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 1 năm 2020

Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của HĐND huyện khóa XI về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 27/12/2016 về phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững huyện M'Drắk giai đoạn 2016-2020.

Từ ngày 09-11/10/2019 Hội đồng nhân dân huyện đã giám sát trực tiếp Chương trình giảm nghèo bền vững tại các xã EaLai, EaMlây, EaMĐoal. Tại các địa phương được giám sát, Đoàn đã làm việc trực tiếp với UBND các xã và đi khảo sát thức tế một số công trình, mô hình Chương trình 135, Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã. 

Đoàn giám sát tại xã EaLai

Qua báo cáo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã, triển khai thực hiện quyết liệt của UBND xã. Kết quả giảm nghèo nói chung và giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nói riêng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đã tạo sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng, các mô hình sản xuất, các nguồn vốn chính sách đã đến được với các hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Đoàn giám sát tại xã EaMĐoal

Tuy nhiên, qua thực tế giám sát tại các địa phương cũng cho thấy, kết quả giảm nghèo một số địa phương vẫn chưa thực sự bền vững; chất lượng giảm nghèo chưa cao. Một số chương trình, mô hình triển khai thực hiện đạt kết quả chưa cao, một số cây, con hỗ trợ cho người dân chưa đảm bảo phù hợp về thời gian nên tỷ lệ cây sống, phát triển chưa cao...

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn phát biểu kết luận

Kết luận làm việc với UBND các xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Bình nêu rõ, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong hai chương trình mục tiêu quốc gia lớn của Đảng, Nhà nước, có liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt là các hộ nghèo; đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND các xã cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã; trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các thôn, buôn, các hộ được thụ hưởng tổ chức thực hiện có hiệu quả, để nâng cao đời sống của các hộ gia đình. Về các ý kiến kiến nghị, Đoàn giám sát tiếp thu và sẽ có làm việc với UBND huyện, để thực hiện đảm bảo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 27/12/2016 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững huyện M'Drắk giai đoạn 2016-2020.

                                                                                                                                                                       Văn Thiện              

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678