Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

HUYỆN ỦY

* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

* THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Y Blốc Niê - UVBTV, Chủ tịch UBNMTTQVN huyện

5. Đồng chí Nguyễn Trường Diên - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

6. Đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7. Đồng chí Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

8. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9. Đồng chí Chu Thị Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

10. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện

11. Đồng chí Nguyễn Đình Thám - UVBTV, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

12. Đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVBTV, Trưởng Công an huyện

 

 

* BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ rịch UBND huyện

4. Đồng chí Y Blốc Niê - UVBTV, Chut tịch UBMTTQVN huyện

5. Đồng chí Nguyễn Trường Diên - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

6. Đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7. Đồng chí Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

8. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9. Đồng chí Chu Thị Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

10. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện

11. Đồng chí Nguyễn Đình Thám - UVBTV, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

12. Đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVBTV, Trưởng Công an huyện

13. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn -  UVBCH, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

14. Đồng chí Ngô Lương Vĩnh - UVBCH, Phó Ban Dân vận Huyện ủy

15. Đồng chí Y Bới Byắ - UVBCH, Phó CT UBND huyện

16. Đồng chí Hồ Tuấn Anh - UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ

17. Đồng chí Phạm Thị Thu Dương - UVBCH, Chủ tịch Hội Phụ nữ

18. Đồng chí Trần Xuân Hùng - UVBCH, Chánh Thanh tra huyện

19. Đồng chí Phạm Văn Khoa - UVBCH, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

20. Đồng chí Y Khoan Niê Kđăm - UVBCH, Bí thư xã CưMta

21. Đồng chí Y Nguôl Byắ - UVBCH, Bí thư xã EaTrang

22. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - UVBCH, Trưởng Phòng Giáo dục huyện

23. Đồng chí Nguyễn Đức Thảo - UVBCH, Bí thư, CT HĐND Thị trấn

24. Đồng chí Nguyễn Duy Nga - UVBCH, CTV BCH Quân sự huyện

25. Đồng chí Nguyễn Quang Thừa - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

26. Đồng chí Lê Văn Thao - UVBCH, Phó Ban Tổ chức huyện ủy

27. Đồng chí Trương Công Sơn - UVBCH, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

28. Đồng chí Trần Văn Bắc - UVBCH, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

29. Đồng chí Hòa Quang Trường - UVBCH, Bí thư Huyện đoàn

30. Đồng chí Y Lốp Niê - UVBCH, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

31. Đồng chí Nguyễn Thị Đào - UVBCH, Trưởng Phòng Y tế 

32. Đồng chí Nguyễn Thế Dương - UVBCH, Chánh an Tòa án nhân dân huyện

33. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyến - UVBCH, Phó CT HĐND huyện

34. Đồng chí Đỗ Văn Lập - UVBCH, Bí thư xã Krông Jing

35. Đồng chí Phan Đình Cúc - UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy

36. Đồng chí Nguyễn Thế Thập - UVBCH, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

37. Đồng chí Hoàng Duy Am - UVBCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

38. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - UVBCH, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy

39. Đồng chí Mai Anh Tú - UVBCH, Bí thư xã CưKróa

40. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

41. Đồng chí Khương Văn Phong - UVBCH, Trưởng Phòng TN&MT huyện

42. Đồng chí Y Chen MLô - UVBCH, Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

 

 

* CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

- BAN TUYÊN GIÁO :

 

                       Đ/c Y Ku Niê                        Đ/c Phạm Thị Hải Yến                                                                                              UVBTV, Trưởng ban                         UVBCH, Phó ban                                                                                     

         Điện thoại:   0985.235646                          Điện thoại:                                                    

                       Email:                                              Email:                                             

 

- BAN TỔ CHỨC :

 

                  Đ/c Y Ngơn MLô                        Đ/c Lê Văn Thao                             Đ/c Phạm Văn Khoa                                   UVBTV, Trưởng ban                         UVBCH, Phó ban                            UVBCH, Phó ban                                    Điện thoại: 0500.3731124             Điện thoại: 0500.3731974                   Điện thoại: 0500.3731742                                            Email:                                          Email:                                                  Email:

 

- BAN DÂN VẬN:

 

             Đ/c Nguyễn Trường Diên              Đ/c Ngô Lương Vĩnh                             Đ/c Hoà Quang Trường

                   UVBTV, Trưởng ban                     UVBCH, Phó ban                                          Phó ban                                                         Điện thoại: 0500.3731168                       Điện thoại:                                 Điện thoại:                                                                  Email:                                          Email:                                                Email:

 

- UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

 

               Đ/c Vũ Hồng Thao                       Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc                       Đ/c Đặng Thị Bích Hồng                   UVBTV, Chủ nhiệm UBKT           UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT                        Phó Chủ nhiệm UBKT               Điện thoại: 0500.3731125                           Điện thoại:                                                        Điện thoại:                                       Email:                                                 Email:                                                             Email:

 

- VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

              Đ/c Phan Đình Cúc                       Đ/c Nguyễn Thành Vinh                     Đ/c Đào Xuân Thành                       UVBCH, Chánh Văn phòng                      Phó Chánh Văn phòng                         Phó Chánh Văn phòng                       Điện thoại: 0500.3604626                   Điện thoại: 0977.780227                       Điện thoại:  0982.132045                                   Email:                                                   Email:                                                   Email: 

                                                                                                                                        PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678