Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 6 năm 2021

Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện M'Drắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2019

Nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay.

     Thượng tá Nguyễn Đình Thám, phát biểu tại buổi bế mạc lớp bồi dưỡng.

Trong 4 ngày (22-25/10/2019), Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện M'Drắk đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 80 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Nội dung lớp tập huấn gồm 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà Nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng; An ninh Quốc gia; nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; biển Việt Nam; pháp lệnh dự bị động viên.

  Học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 78/80 học viên hoàn thành khóa học và được trao giấy chứng nhận.

                                                                                                                                                              Mỹ Sự

          

     

        

 

 

         

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678