Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 6 năm 2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện M'Drắk nâng cao chất lượng tín dụng

Trong những năm qua, từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã thoát nghèo, với các mô hình sản xuất hiệu quả, mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao cuộc sống.

Để bảo đảm cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng; những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện M'Drắk đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách và chuyển tải kịp thời vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng hưởng thụ, giúp người nghèo, các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, nhờ đi sâu đi sát, kiểm soát chặt chẽ để nâng cao chất lượng sử dụng vốn vay, nguồn vốn đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo trên địa bàn huyện bình quân hàng năm từ 3-4%.

Tổ trưởng tổ vay vốn xã Krông Jing hướng dẫn người dân thủ tục vay vốn

Hiện nay, toàn huyện có 249 tổ Tiết kiệm - Vay vốn (TK&VV) hoạt động tại 173 thôn, buôn, tổ dân phố. Thông qua các Tổ TK&VV đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 10.300 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và thụ hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng dư nợ gần 398 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo dư nợ hơn 263,8 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; vốn xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, số tiền hơn 33,9 tỷ đồng; vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh, với số tiền hơn 66 tỷ đồng...Bình quân tăng trưởng dư nợ 10-15%/năm; tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, chiếm 0,06% tổng dư nợ.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện giao dịch tại xã Ea Pil

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện M'Drắk tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các Hội, Đoàn thể tập trung kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; củng cố, nâng cao chất lượng vốn ủy thác của tổ chức hội cấp xã, thị trấn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; tiếp tục tuyên truyền nâng cao vai trò trách nhiệm của Tổ TK&VV, Hội, Đoàn thể và Ban quản lý thôn, buôn, tổ dân phố trong việc bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, mức vay hợp lý và khả năng trả nợ của hộ vay để đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng hiệu quả; xử lý kịp thời các trường hợp nợ quá hạn, nợ chây ì, nợ bị rủi ro; phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,03%; đến năm 2020 phấn đấu 100% điểm giao dịch xã đạt chuẩn thân thiện, kiểu mẫu.

 

                                                                                                                            Mỹ Sự

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678