Thứ Tư, Ngày 25 tháng 5 năm 2022

Huyện M'Drắk triển khai dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8802/UBND-KGVX, ngày 14/9/2021 về giảng dạy, học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và tình hình dịch bệnh Covid-19, điều kiện học tập của các học sinh trên địa bàn. UBND huyện M'Drắk đã có văn bản chỉ đạo ngành Giáo dục & Đào tạo tổ chức công tác dạy học trên địa bàn huyện.

Theo đó, kể từ ngày 15/9/2021 bậc Mầm Non vẫn được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Đối với bậc Tiểu học tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức gián tiếp (học trực tuyến, qua truyền hình và giao bài); riêng lớp 1, lớp 2 học tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong thời gian này, khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập khi kiểm tra, đánh giá định kỳ. Đối với bậc Trung học cơ sở tổ chức giảng dạy trực tiếp.

Để thực hiện tốt công tác dạy học, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng phương án, kịch bản và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; hàng tuần thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học; xây dựng kế hoạch để sẵn sàng, linh hoạt trong việc chuyển trạng thái trong giảng dạy và học tập (từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại).

 

                                                                                                                                                        PVT

Công văn 1234/UBND-GDĐT ngày 14/9/2021 của UBND huyện  kèm theo sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678