Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN M’DRẮK LẦN THỨ IV NĂM 2024, THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Sáng ngày 7/6/2024, Huyện M’Drắk đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương những công lao đóng góp to lớn của các dân tộc huyện M’Drắk đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam, đồng thời, tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024 và bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2024- 2029.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện M’Drắk lần thứ IV năm 2024 có đồng chí Trần Phú Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk;đồng chí Nguyễn Kính - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV; đồng chí Ra Lan Von Ga – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ M’Drắk; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo huyện M’Drắk và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 37 ngàn đồng bào của 17 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện M’Drắk.

 Đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội 

phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội nêu rõ: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc huyện M’Drắk giai đoạn 2014-2019 đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đồng thời cũng còn một số hạn chế cần khắc phục. Tại Đại hội này, chúng ta cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2019 - 2024. Theo đó, đồng chí Lê Văn Thao, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Drắk lần thứ IV năm 2024 trình Đại hội.

Các Đại biểu tham dự Đại hội

Nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, huyện M’Drắk có tổng diện tích tự nhiên 133.748 ha. Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính với 118 thôn, buôn, tổ dân phố; trong đó có 8 xã thuộc khu vực III, 4 thôn buôn đặc biệt khó khăn, 32 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, 22 thôn có dân tộc thiểu số khác từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống. Dân số toàn huyện khoảng 19.132 hộ với 79.754 người, có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số 8.234 hộ, trên 37,8 ngàn người, chiếm 47,4%, gồm dân tộc Ê Đê chiếm 24,26% dân số toàn huyện, dân tộc Mông chiếm 14,92%, dân tộc Nùng chiếm 3,59% và các dân tộc khác cư trú đan xen. Trong những năm qua, nhằm phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng vùng đồng bào dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, mang lại những kết quả to lớn trong vùng đồng bào DTTS. Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương trình giảm nghèo bền vững (135); Quyết định 2085; Chương trình Nông thôn mới, Chương trình 30a, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS (chương trình 1719)… Tổng số vốn kế hoạch giao từ năm 2019 đến năm 2024 là 774.295 tỷ đồng, thực hiện hơn 608 triệu đồng đạt 78,58% kế hoạch. Thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng dân tộc và miền núi, trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (135) đầu tư trên 40 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 51 công trình đường giao thông, 9 công trình giáo dục và hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho 345 lượt hộ nghèo …; Chương trình giảm nghèo bền vững đầu tư trên 331 tỷ đồng xây dựng và duy tu 65 công trình đường giao thông, hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho 159 lượt hộ nghèo; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đầu tư 165,8 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 34 công trình đường giao thông và hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho 150 lượt hộ nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đầu tư trên 70 tỷ đồng hỗ trợ 89 nhà ở, 17 công trình cơ sở hạ tầng. nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện ngày một phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm, tính đến năm 2023 đạt 6,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành): 148,26 triệu đồng/người/năm đạt 103,7% KH (KH: 142,97 triệu đồng), tăng 10,58% so với cùng kỳ với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS giảm bình quân 6,67%/năm theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Cùng với sự phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Cho đến nay, hệ thống điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư xây dựng khá cơ bản: Đường tỉnh lộ được nhựa hóa, bê tông hóa 68,3%; đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; đường xã, liên xã 78,33%; đường nội thị 100%; các công trình thủy lợi cơ bản được kiên cố, hệ thống kênh mương dẫn được hoàn thiện, đảm bảo nước tưới cho trên 70% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Tổng số hộ được sử dụng điện 17.950/18.015 hộ đạt 99,64 %, và đạt 100% thôn, buôn có điện, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,15%; Tỷ lệ thôn buôn có lớp mẫu giáo đạt 100%; Tỷ lệ xã được công nhận phổ cập giáo dục mầm non 100%; tỷ lệ trường tiểu học được kiên cố hóa và bán kiên cố hóa 99%; tỷ lệ xã, thị trấn có trường THCS 92,3%; Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 86,5%; Tỷ lệ buôn đồng bào DTTS tại chỗ có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng 100%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có hội trường 91,7%; tỷ lệ hộ gia đình nối mạng internet đạt 30,7%; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ngày càng được triển khai sâu rộng và có kết quả; văn hoá truyền thống được giữ gìn và phát huy. Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chú trọng, đảm bảo tỷ lệ cán bộ là người dân tộc một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện và từng cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ DTTS được bố trí sử dụng đều phát huy tốt năng lực, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn được đề cao và chú trọng. Đồng bào các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng xây dựng huyện M’Drắk ngày thêm giàu mạnh.

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện M’Drắk đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội Đại hội cũng đã dành thời gian thảo luận, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện công tác dân tộc của địa phương đến năm 2029 với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% thôn, buôn có đường giao thông về các thôn, buôn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cứng hóa; 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được dùng điện; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm từ 6-7%; 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Trên 95% dân số được sử dung nước hợp vệ sinh; 100% thôn, buôn trong vùng đồng bào có chi bộ Đảng là đảng viên người dân tộc thiểu số tại chỗ; Giải quyết cơ bản vấn đề dân di cư tự do; Phấn đấu giảm 50% xã nghèo so với, các xã đặc biệt khó khăn hiện nay; Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 10%... 

Các đại biểu biểu quyết thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện công tác dân tộc của địa phương đến năm 2029.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ra Lan Von Ga, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trong huyện để chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số huyện M’Drắk ngày càng tốt hơn, góp phần thành tích chung của công tác dân tộc trong toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Đồng chí Ra Lan Von Ga, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Y Khoan Niê Kđăm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đọc Quyết tâm thư Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào các dân tộc huyện M’Drắk hãy phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cần cù sáng tạo, nêu cao tinh thần cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn thể Đại hội tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước với truyền thống đoàn kết, yêu nước, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Nhân dân các dân tộc huyện M’Drắk đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện M’Drắk tặng Giấy khen 6 tập thể, 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội

tặng giấy khen cho cá nhân và tập thể

Trong giai đoạn mới, với những chủ trương, chính sách dân tộc đúng đắn và tinh thần quyết tâm, tin tưởng rằng các cấp, các ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc huyện M’Drắk tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững" trên quê hương M’Drắk./.

 

                                      Đức Trung

 

Tin đã đưa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready