Thứ Ba, Ngày 19 tháng 2 năm 2019

Huyện ủy M’Drắk tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Huyện ủy M’Drắk vừa ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”.

Nhằm kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy, Chương trình số 50-CTr/HU, ngày 16/12/2013 của Huyện ủy về công tác Dân vận trên địa bàn huyện. Theo đó, Huyện ủy giao cho Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, hướng dẫn và bình chọn đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận trong 05 năm qua; UBND huyện M’Drắk, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Cơ quan Công an huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân, Huyện đoàn M’Drắk căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ được giao tổ chức sơ kết và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Ban Dân vận Huyện ủy, trước ngày 20/5/2018.

Hội LHPN huyện M’Drắk tặng bò cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” trên địa bàn và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện và những tập thể cá nhân tiên tiến điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.

 

                                                                                                                                        Tiến Ninh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678