Thứ Tư, Ngày 23 tháng 9 năm 2020

UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định sữa đổi, bổ sung một số nộng dung tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND huyện M'Drắk

Ngày 06/7/2018, UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định 1752/QĐ-UBND về việc sữa đổi, bổ sung một số nộng dung tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND huyện M'Drắk.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678