Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Quý I năm 2018

Ngày 03/01/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 06/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh Quý I năm 2018

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16 tháng 10 năm 2017,  UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, công bố mới 17 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương và bãi bỏ 05 lĩnh vực Thương mại được công bố tại Quyết định số 1820B/QĐ-UBND, ngày 16/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

                                                                                                                                                PVT, Đức Trung

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

Huyện M’Drắk điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 

UBND huyện M'Drắk thông báo kết quả xét tuyển Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn năm 2017

Căn cứ Công văn 1445/SNV-XDCQ, ngày 26/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc công nhận kết quả xét tuyển công chức  cấp xã thuộc huyện M'Drắk năm 2017.

Danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn huyện M'Drắk năm 2017

 Huyện M'Drắk niêm yết danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2017

UBND huyện M'Drắk Thông báo thay đổi thời gian tuyển dụng cấp xã, thị trấn năm 2017

Ngày 02/8/2017, UBND huyện M'Drắk đã có Thông báo số 167/TB-UBND về việc thay đổi thời gian tuyển dụng cấp xã, thị trấn năm 2017

UBND huyện M'Drắk thông báo điều chỉnh, bổ sung về trình độ đào tạo đối với nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2017

Ngày 19/7/2017, UBND huyện M'Drắk có Thông báo số 157/TB-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung về trình độ đào tạo đối với nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2017.

HUYỆN M'DRẮK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2017

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678