Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 1 năm 2021
Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện M'Drắk

Ngày 06/10/2020, UBND huyện M'Drắk có Thông báo số 240/TB-UBND về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện M'Drắk

Thông báo danh sách trúng tuyển xét hồ sơ (vòng 1) đủ điều kiện dự sát hạch thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện M'Dắk

Thông báo số 07/TB-HĐXTĐC-GV, ngày 29/6/2020 của Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên theo QĐ-1105/QĐ-UBND về danh sách trúng tuyển xét hồ sơ (vòng 1) đủ điều kiện dự sát hạch thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện M'Dắk.

HĐND huyện M’Drắk triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường)

HĐND huyện M'Drắk triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2020

Thông báo thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện M'Drăk năm 2020

Ngày 01/6/2020, Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên theo Quyết định 1105/QĐ-UBND của UBND huyện M'Drắk đã có Thông báo số 01/TB-HĐXTĐC-GV về thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện M'Drăk năm 2020.

Phương án của UBND huyện về tổ chức xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đang công tác trên địa bàn huyện M'Drăk.

Phương án số 05/PA-UBND, ngày 12/5/2020 của UBND huyện về tổ chức xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đang công tác trên địa bàn huyện M'Drăk.

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng kỳ thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành Ngư nghiệp năm 2020

Ngày 01/6/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 205/TTDVVL-DN về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng kỳ thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành Ngư nghiệp năm 2020.

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện M'Drắk

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk Qúy II/2020

Thông báo số 103/TB-HĐND, ngày 17/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Qúy II/2020.

UBND tỉnh thông báo xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019

Ngày 06/10/2020, UBND huyện M'Drắk có Thông báo số 240/TB-UBND về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện M'Drắk

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678