Thứ Hai, Ngày 22 tháng 4 năm 2019
Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện M'Drắk

Ngày 10/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ HĐND huyện, xã cuối năm 2018 của UBMTTQVN huyện

Ngày 11/01/2019, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ HĐND huyện, xã cuối năm 2018.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk

Ngày 14/01/2019, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBND về Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk.

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 14/01/2019, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBND về Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk.

Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2019

UBND huyện vừa ban hành Thông báo số 271/TB-UBND, ngày 25/12/2018 về nghỉ tết dương lịch năm 2019.

UBND huyện M'Drắk thông báo hoãn thời điểm thi công chức cấp xã năm 2017

Ngày 06/7/2018, UBND huyện M'Drắk đã có Thông báo số 178/TB-UBND về việc hoãn thời điểm thi công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định sữa đổi, bổ sung một số nộng dung tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND huyện M'Drắk

Ngày 06/7/2018, UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định 1752/QĐ-UBND về việc sữa đổi, bổ sung một số nộng dung tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND huyện M'Drắk.

UBND huyện M'Drắk hướng dẫn bỗ sung nội dung đối với tài liệu ôn thi công chức cấp xã

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, UBND huyện ban hành Công văn số 551/UBND-PNV về việc hướng dẫn bỗ sung nội dung đối với tài liệu ôn thi công chức cấp xã

UBND huyện ban hành quyết định tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Dắk năm 2017

Ngày 25/6/2018, UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017

UBND huyện ban hành kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017

Ngày 10/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678