Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4 năm 2018
Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 27/03/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk năm 2018. Cụ thể như sau:

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017; Thông báo số 167/TB-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND huyện về việc thay đổi thời gian tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017. Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND, ngày 14/9/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.

Thông báo ôn tập cho thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017; Thông báo số 167/TB-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND huyện về việc thay đổi thời gian tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện M'Drắk năm 2017

Ngày 28/02/2018, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện M'Drắk năm 2017.

Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018 . 

Chương trình khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện MDrắk năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Chương trình khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện MDrắk năm 2018. 

Thông báo nghỉ tết Âm lịch Mậu Tuất 2018

Thông báo nghỉ tết Âm lịch Mậu Tuất 2018

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Quý I năm 2018

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 27/03/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk năm 2018. Cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678