Thứ Hai, Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022

Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022

Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022

HĐND huyện khóa XI triệu tập Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện khóa XI triệu tập Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời dự Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời dự Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện thông báo thay đổi thời gian viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện thông báo thay đổi thời gian viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo công khai dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện MD'rắk

Thông báo số 307/TB-UBND, ngày 04/06/2021 của UBND huyện về công khai dự thao quy hoach sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Md'rắk

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678