Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017.

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 105 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 8, 9, 13, xã EaRiêng, huyện M'Drắk

Trung tâm Dịch bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức đấu giá tài sản 105 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 8, 9, 13, xã EaRiêng, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Người có tài sản đấu giá Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình huyện M'Drắk.

UBND huyện M'Drắk thông báo điều chỉnh vị trí dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 thuộc huyện M'Drắk; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2017; Công văn số 648/SNV-XDCQ, ngày 04/5/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức xã thuộc huyện M'Drắk.

UBND huyện M'Drắk thông báo kết quả kiểm tra sát hạch đối với người đề nghị tiếp nhận vào công chức xã, thị trấn không qua thi tuyển năm 2017

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 05/6/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 thuộc huyện M'Drắk; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2017; Công văn số 648/SNV-XDCQ, ngày 04/5/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức xã thuộc huyện M'Drắk.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 27/03/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk năm 2018. Cụ thể như sau:

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017; Thông báo số 167/TB-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND huyện về việc thay đổi thời gian tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017. Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND, ngày 14/9/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.

Thông báo ôn tập cho thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017; Thông báo số 167/TB-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND huyện về việc thay đổi thời gian tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện M'Drắk năm 2017

Ngày 28/02/2018, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện M'Drắk năm 2017.

Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018 . 

Chương trình khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện MDrắk năm 2018

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678