Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 4 năm 2021
UBND xã CưSan thông báo tìm chủ sử dụng đất tại thôn 9, 10,11 thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày 23/03/2021, UBND xã CưSan ban hành Thông báo số 18/TB-UBND về việc tìm chủ sử dụng đất tại thôn 9, 10,11  thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Hồ  chứa nước Krông Pách Thượng

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBBC huyện M'Drắk

Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 09/02/2021 của UBBC huyện M'Drắk về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị của UBND huyện về tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 26/01/2021 của UBND huyện về tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện M'Drắk nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC, ngày 04/03/3021 của UBBC huyện về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện M'Drắk nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

Ngày 09/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện M'Drắk đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

UBBC huyện thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thông báo danh sách trúng tuyển xét hồ sơ (vòng 1) đủ điều kiện dự sát hạch thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện M'Dắk

Thông báo số 07/TB-HĐXTĐC-GV, ngày 29/6/2020 của Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên theo QĐ-1105/QĐ-UBND về danh sách trúng tuyển xét hồ sơ (vòng 1) đủ điều kiện dự sát hạch thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện M'Dắk.

HĐND huyện M’Drắk triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường)

HĐND huyện M'Drắk triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2020

Thông báo thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện M'Drăk năm 2020

Ngày 01/6/2020, Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên theo Quyết định 1105/QĐ-UBND của UBND huyện M'Drắk đã có Thông báo số 01/TB-HĐXTĐC-GV về thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện M'Drăk năm 2020.

Phương án của UBND huyện về tổ chức xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đang công tác trên địa bàn huyện M'Drăk.

Ngày 23/03/2021, UBND xã CưSan ban hành Thông báo số 18/TB-UBND về việc tìm chủ sử dụng đất tại thôn 9, 10,11  thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Hồ  chứa nước Krông Pách Thượng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678