Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện M’Drắk phân công tổ công tác và địa bàn phụ trách cho các thành viên

Căn cứ Quyết định số 3599/QĐ-UBND, ngày 22/11/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; ngày 22/11/2018, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện M’Drắk đã ban hành Thông báo số 03/TB-BCH về việc phân công tổ công tác cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện. Nội dung của Thông báo cụ thể như sau:

 

                                                                                                                                          Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678