Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 7 năm 2019

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện M’Drắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ ngày 20 đến 21/12/2018, tại Hội trường HĐND-UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện M’Drắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 10

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện uỷ, Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện; các đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Chủ tọa kỳ họp các đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Thuyến - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Thao - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 10

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND huyện M'Drắk

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện và các ngành chức năng: Báo cáo số 440/BC-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo số 441/BC-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2018 và dự toán, phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; báo số 442/BC-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND huyện về thực hiện công tác đầu tư XDCB và sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình số 338/TTr-UBND, ngày 10/12/2018 của UBND huyện, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; điều chỉnh, bổ sung vốn công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020….

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện uỷ đã phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp năm 2019. Chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm.  

Đ/c Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã xem xét thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XI đối với ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Trưởng công an huyện chuyển công tác khác. Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện M’Drắk khóa XI tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch HĐND huyện 

Số phiếu tín nhiệm cao  : 29/32/34 phiếu, chiếm 85,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 3/32/34 phiếu, chiếm 8,8%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                

2. Bà Nguyễn Thị Thuyến – Phó CHủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 32/32/34 phiếu, chiếm 94%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

3. Ông Y Ngơn MLô – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 29/32/34 phiếu, chiếm 85,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 3/32/34 phiếu, chiếm 8,8%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

4. Ông Vũ Hồng Thao – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 26/32/34 phiếu, chiếm 76,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 6/32/34 phiếu, chiếm 17,6%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

5. Ông Y Ku Niê – Trưởng Ban Dân tộc HĐN huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 28/32/34 phiếu, chiếm 82,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 4/32/34 phiếu, chiếm 11,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                   

6. Ông Hoà Quang Khiêm – Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 31/32/34 phiếu, chiếm 91%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 1/32/34 phiếu, chiếm 2,9%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

7. Bà Chu Thị Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 28/32/34 phiếu, chiếm 82,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 4/32/34 phiếu, chiếm 11,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

8. Ông Y Bới Byắ - Phó CHủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 24/32/34 phiếu, chiếm 70,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 8/32/34 phiếu, chiếm 23,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                   

9. Ông Nguyễn Đình Thám – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện – Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 20/32/34 phiếu, chiếm 58,8%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 12/32/34 phiếu, chiếm 35,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

10. Ông Hồ Tuấn Anh – Trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 24/32/34 phiếu, chiếm 70,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 8/32/34 phiếu, chiếm 23,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                   

11. Ông Y Lốp Niê – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 25/32/34 phiếu, chiếm 73,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 7/32/34 phiếu, chiếm 20,5%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

12. Ông Trương Công Sơn -  Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 21/32/34 phiếu, chiếm 61,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 11/32/34 phiếu, chiếm 32,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                   

13. Ông Nguyễn Thế Thập - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 14/32/34 phiếu, chiếm 41%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 15/32/34 phiếu, chiếm 44,1%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 3/32/34  phiếu, chiếm 8,8%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

14. Ông Trần Xuân Hùng – Chánh Thanh tra huyện - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 22/32/34 phiếu, chiếm 64,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 10/32/34 phiếu, chiếm 29,4%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                   

 15. Ông Khương Văn Phong -  Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 23/32/34 phiếu, chiếm 67,6%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 9/32/34 phiếu, chiếm 26,4%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

16. Ông Phạm Ngọc Thạch - Trưởng Phòng Giáo dục & đào tạo - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 23/32/34 phiếu, chiếm 67,6%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 9/32/34 phiếu, chiếm 26,4%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

17. Bà Nguyễn Thị Đào – Trưởng Phòng Y tế - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 23/32/34 phiếu, chiếm 67,6%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 9/32/34 phiếu, chiếm 26,4%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

18.Ông  Nguyễn Hữu Quỳ – Trưởng Phòng Dân tộc - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 21/32/34 phiếu, chiếm 61,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 11/32/34 phiếu, chiếm 32,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

19. Ông Nguyễn Văn Giang – Trưởng Phòng Tư pháp - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 21/32/34 phiếu, chiếm 61,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          :11/32/34 phiếu, chiếm 32,3%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

20. Ông Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 10/32/34 phiếu, chiếm 29,4%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          :21/32/34 phiếu, chiếm 61,7%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 1/32/34 phiếu, chiếm 2,9%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                   

21. Ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội - Uỷ viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao  : 18/32/34 phiếu, chiếm 52,9%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm          : 14/32/34 phiếu, chiếm 41,1%  tổng số đại biểu HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu, chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND huyện                                                  

HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ HĐND huyên năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch ban hành Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019; nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; điều chỉnh, bổ sung vốn công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của năm 2019. Các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Các đại biểu HĐND chủ động phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường hoạt động giám sát nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực tập trung trí tuệ và trách nhiệm, dân chủ, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                       Mỹ Sự - Thu Nguyệt

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678