Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Huyện uỷ M'Drắk tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ.

Ngày 28/2/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện uỷ M'Drắk đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị gồm: Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá X; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ, các Ban HĐND huyện, các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đ/c Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu khai mạc và quán triệt, triển khai một số nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt, triển khai các văn bản: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/11/2018 của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 19/12/2018 của Huyện uỷ về nhiệm vụ năm 2019; Chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt, triển khai một số văn bản

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã chỉ đạo, đề nghị các các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản trên đạt hiệu quả.

 

                                                                                                                                                       Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678