Thứ Tư, Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Thông báo về việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện MDrắk

Ngày 20/6/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện MDrắk.

Nội dung văn bản kèm theo sau (Thông báo số 148/TB-UBND, ngày 20/6/2019 của UBND huyện M'Drắk và Quyết định 1338/QĐ-UBND, ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện MDrắk).

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678