Thứ Hai, Ngày 27 tháng 1 năm 2020

Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Thực hiện Công văn số 1379-CV/BTGTU, ngày 30/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ngày 02/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ M'Drắk đã ban hành Công văn số 222-CV/BTGHU về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

Hình ảnh minh hoạ

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ M'Drắk đã sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019 đến Uỷ ban MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ, Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, Phòng Văn hoá Thông tin và Trang thông tin điện tử huyện; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của đề cương đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

                                                                                                                                    Văn Thiện

 

Nội dung đề cương tuyên truyền kết quả phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019 kèm theo sau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678