Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Uỷ ban nhân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa  điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk. 

Theo đó, Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk có 7 Chương, 35 Điều. Đặc biệt trong quy chế đã đưa ra cụ thể nội dung sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điển tử liên thông, gồm : Trình tự nộp hồ sơ trực tuyến; trình tự tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của cá nhân, tổ chức; trình tự giải quyết hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến; thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ và hình thức trả kết quả đối với hồ sơ nộp trực tuyến; trách nhiệm của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến; các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Quy chế cũng đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng khác nhằm thể hiện rõ: Những quy định chung; việc quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông; trách nhiệm trong sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông; các tiêu chuẩn, nội dung thông tin và trách nhiệm quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu; phối hợp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích và tổ chức thực hiện Quy chế của các đơn vị liên quan.

Đối tượng áp dụng thực hiện Quy chế này là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến; các doanh nghiệp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ có liên quan, đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức, cá nhân được thuê hoặc được uỷ quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa.

 

                                                                                                                           Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678