Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất của dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng xã CưSan, huyện M'Drắk

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các hạng mục cụm đầu mối và lòng hồ của dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng xã CưSan, huyện M'Drắk.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính trên giá đất trồng cây hàng năm khác và giá đất nuôi trồng thuỷ sản theo từng vị trí tại xã CưSan, huyện M'Drắk được quy định tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các hạng mục cụm đầu mối và lòng hồ của dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng xã CưSan, huyện M'Drắk, cụ thể như sau:

Đối với đất trồng cây hàng năm khác tại vị trí 2 (thôn 11), xã CưSan, huyện M'Drắk, giá đất theo bảng giá các loại đất của UBND tỉnh 10.000 đồng/m2, giá đất để tính tiền bồi thường 17.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất 1,7 lần; 

Đối với giá đất nuôi trồng thuỷ sản tại các thôn 9, 10,11 xã CưSan, huyện M'Drắk , giá đất theo bảng giá các loại đất của UBND tỉnh 10.000 đồng/m2, giá đất để tính tiền bồi thường 21.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất 2,1 lần.

UBND tỉnh giao UBND huyện M'Drắk chịu trách nhiệm về tính chính xác của quy hoạch đã được phê duyệt tại vị trí thực hiện thu hồi đất; nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, đảm bảo người có đất thu hồi đủ điều kiện để được bồi thường về đất theo quy định; căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất được UBND tỉnh phê duyệt để chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                                           Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678