Thứ Tư, Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy

Ngày 22/10/2019, Đảng ủy Cơ quan chính quyền Huyện M’Drắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy cho các đảng viên trong đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền triển khai các văn bản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình số 32-Ctr/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quy định số 17-QĐ/TU ngày 25/6/2019 của Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp”; Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác Việt Nam – Camphuchia năm 2019”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/7/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 32 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”; các văn bản của của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác đối ngoại và một số vấn đề về quốc phòng – an ninh, đặc biệt là công tác bảo vệ nội bộ trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                                                                                                                     Thu Nguyệt

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678