Thứ Hai, Ngày 27 tháng 1 năm 2020

Tổng kết 10 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Sáng ngày 24-10, Huyện M’Drắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Huyện M’Drắk bước vào thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới với một xuất phát điểm rất thấp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thực trạng các tiêu chí về NTM còn ở mức thấp so với chương trình, kế hoạch đề ra. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện M’Drắk đã tích cực triển khai các chương trình, Nghị quyết, chính sách nhằm hỗ trợ phong trào xây dựng NTM; phát huy vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành; xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XD NTM; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 10 năm, toàn huyện đã huy động nguồn vốn trên 500 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM; trong đó, nguồn vốn trực tiếp cho chương trình xây dựng NTM là trên 100 tỷ đồng; huy động tự nguyện đóng góp gần 5,8 tỷ đồng và hàng ngàn m2 đất, phá bỏ nhiều cây trồng, hàng rào, công trình để thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới. Người dân trên địa bàn huyện cơ bản nhận thức được vai trò chủ thể của mình và đồng thuận thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp xây dựng NTM. Đến nay, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; đường xã, liên xã 52,6%; hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đạt 63%; giáo dục - y tế được nâng cao chất lượng, tỷ lệ trường học đạt chuẩn tăng lên 22/52 trường; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4,5-5%; tỷ lệ hộ được dùng điện đạt trên 99%; nhà ở kiên cố dân cư nông thôn đạt 60%; người dân sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn đạt 90,6%...Huyện M’Drắk đã thực hiện được 120/228 tiêu chí, đạt 52,6%, bình quân đạt 10 tiêu chí/xã, tăng 81 tiêu chí so với năm 2011, xã cao nhất 16 tiêu chí, thấp nhất đạt 06 tiêu chí. Trong đó có những tiêu chí đạt cao như quy hoạch, thông tin – truyền thông, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, an ninh chính trị - hành chính công...

Phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện đạt trên 130 tiêu chí, với bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí trở lên, có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, huyện đề ra mục tiêu đạt mỗi xã từ 14-15 tiêu chí, xây dựng thêm 2-3 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt từ 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,5-5%/năm.

Đồng chí Hồ Duy Thành, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM; đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực, tập trung các nguồn lực và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện phong trào xây dựng NTM.

 UBND huyện trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

Nhân dịp này, UBND huyện M’Drắk đã trao Giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

 

                                                                                                                 Tiến Ninh – Mỹ Sự - Thu Nguyệt

 

 

 

         

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678