Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Phát động quần chúng tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; đồng thời phổ biến những phương thức, thủ đoạn, dụ dỗ lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin vượt biên trái phép. 

Trong 2 ngày 24-25/10/2019, Đoàn công tác phát động quần chúng của huyện M'Drắk đã phối hợp tổ chức phát động quần chúng tại thôn 7, xã Cư Króa và Buôn B'Mhao, buôn Ắk xã Cư Mta, có gần 300 người dân tham gia.

  Toàn cảnh buổi phát động tại thôn 7, xã Cư Króa, huyện M'Drắk

Tại các buổi phát động, bà con nhân dân đã được thông tin nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh huyện M’Drắk 9 tháng năm 2019; tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chiếu phim phóng sự về an toàn gia thông, tình trạng hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen xảy trên địa bàn tỉnh; tình hình an ninh trật tự, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

  Toàn cảnh buổi phát động tại buôn B'Mhao, xã Cư Mta, huyện M'Drắk

Bên cạnh đó, bà con được trực tiếp nghe một số trường hợp vượt biên trái phép nay trở về địa phương về thủ đoạn phương thức dụ dỗ, xúi dục, vượt biên trái phép của bọn phản động.

 

                                                                                                                                        Mỹ Sự - Thúy Diệp

         

 

        

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678