Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

HĐND huyện M’Drắk tổ chức Kỳ họp lần thứ 15

Ngày 15/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện M’Drắk đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu xây dựng cơ bản năm 2020.

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND huyện M’Drắk trình bày Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về việc điều chỉnh cắt giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp lần thứ 15.

Toàn cảnh kỳ họp

Sau khi thảo luận các nội dung UBND huyện trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện M’Drắk đã quyết định thông qua Nghị quyết của HĐND huyện việc việc điều chỉnh cắt giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Cụ thể:

1. Điều chỉnh cắt giảm kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020 đối với 01 công trình tại Nghị quyết 09/NQ-HĐND, ngày 19/12/2019 của HĐND huyện. Công trình: Trường PTDT bán trú tiểu học Trần Quốc Toản, xã EaTrang; hạng mục: Nâng cấp, sữa chữa Nhà vệ sinh, với tổng mức đầu tư 325 triệu đồng.

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020 đối với 03 công trình:

- Công trình Trường PTDT bán trú tiểu học Trần Quốc Toản, xã EaTrang; hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa dãy Nhà lớp học 04 phòng, với tổng mức đầu tư 325 triệu đồng.

- Công trình: Sửa chữa công trình thuỷ lợi Ea Kô, xã EaLai; hạng mục: Mặt đập, với tổng mức đầu tư 1.052 triệu đồng.

- Công trình: Sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng đi vào vùng sản xuất cánh đồng Ea Sáp của xã CưMta; hạng mục: Nền, móng mặt đường và công trình thoát nước, với tổng mức đầu tư 800 triệu đồng.

 

                                                                                                                                              Đức Trung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678