Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 8 năm 2020

Đại hội Đảng bộ xã EaLai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 02 ngày (từ ngày 01- 02/7), Đảng bộ xã EaLai đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT. Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Y Ku Niê - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT huyện; Tổ chỉ Đại hội.

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã EaLai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 10,9%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 151 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020 tỷ trọng ngành Nông-Lâm nghiệp ước đạt 80%, Thương mại-Dịch vụ ước đạt 20% (vượt 3% so với NQ). Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 ước đạt 2.100 ha, tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt  2.247 tấn; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt gần 46 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019 đạt 12/19 tiêu chí. Văn hóa- xã hội có bước phát triển khá; Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chí; trên địa bàn hiện có 3 đơn vị trường học, trong đó 01 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,69%, đạt 105% NQ; bình quân hăng năm toàn xã có 83,3% thôn, buôn và 94,1% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. 

 

    Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã EaLai nhiệm kỳ 2020-2025.          

Hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn; trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên mới và đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 164 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc; 100% buôn, thôn có chi bộ đảng và đảng viên là người tại chỗ. 

         

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.       

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã EaLai đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 10-11%; tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 193,4 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt 2.100ha; sản lượng thực hằng năm đạt 2.205 tấn; tổng đàn trâu, bò 1.500 con; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 54 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 3-3,5% (trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 4-4,5%); năm 2025 cơ bản đạt xã nông thôn mới; vững mạnh về quốc phòng và an ninh; mỗi năm kết nạp 08 đảng viên mới; hằng năm Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

BCH Đảng bộ xã EaLai nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã EaLai nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí.

         

                                                                                                                                           Tiến Ninh-Đức Khá

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678