Thứ Tư, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Huyện M’Drắk tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (từ ngày 24-25/8/2020), Đảng bộ huyện M’Drắk đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND&UBND huyện qua các thời kỳ, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 249 đại biểu chính thức đại diện cho trên 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện viếng các Anh hùng Liệt sỹ

Đại hội nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.  Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Đrắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy M’Drắk đã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Huyện ủy M’Drắk cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Đồng thời, Huyện ủy cũng đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở; thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền  bảo vệ và phục vụ đại hội. Phân công các tổ chỉ đạo và hướng dẫn các TCCSĐ trực thuộc xây dựng các kế hoạch, văn kiện, chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội theo đúng nội dung và thời gian quy định”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Drắk lần thứ XI.

Đến hết tháng 7/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy M’Drắk đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở, các đại hội đều diễn ra một cách an toàn và thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy M’Drắk và Điều lệ Đảng quy định.

         

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đối với Đại hội Đảng bộ huyện công tác chuẩn bị đều đảm bảo chu đáo với các nội dung: Công tác nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần và  bảo vệ Đại hội. Trong công tác nhân sự đã triển khai thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử và quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện khóa mới, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ. Nhân sự dự kiến bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Tất cả đều thực hiện quy trình 5 bước, tỷ lệ phiếu đồng ý giới thiệu bình quân đạt trên 90 % và đều đảm bảo sức khỏe. Nhờ vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác bầu cử đúng theo Điều lệ Đảng quy định. Nhân sự dự kiến đều trúng cử, đúng định hướng và hầu hết đạt số phiếu cao.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện M’Đrắk khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hồ Duy Thành - Tỉnh ủy viên và đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy M’Drắk nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy M’Drắk nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Vũ Hồng Thao tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy M’Drắk nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện M’Drắk, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Drắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp theo đúng nội dung, chương trình của Đại hội.

      

                                                                                                                              Đức Khá

        I.  Danh dách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện M’Drắk nhiệm kỳ 2020-2025

          1/. Đồng chí Hồ Duy Thành.

          2/. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình.

          3/. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch.

          4/. Đồng chí Y Ngơn Mlô.

          5/. Đồng chí Y Ku Niê.

          6/. Đồng chí Vũ Hồng Thao.

          7/. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tênh.

          8/. Đồng chí Nguyễn Văn Lân.

          9/. Đồng chí Y Khoan Niê KDăm.

          10/. Đồng chí Nguyễn Đức Thảo.

          11/. Đồng chí PhạmThị Hải Yến.

          12/. Đồng chí Lê Văn Thao.

          13/. Đồng chí Phan Đình Cúc.

          14/. Đồng chí Y Lốp Niê.

          15/. Đồng chí  Khương Văn Phong.

          16/. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc.

          17/. Đồng chí Nguyễn Thế Thập.

          18/. Đồng chí Nguyễn Tiến Ninh.

          19/. Đồng chí Hoàng Duy Am.

          20/. Đồng chí Y Chen M lô.

          21/. Đồng chí Nông Anh Dũng.

          22/. Đồng chí Hà Thị Tuyết Mai.

          23/. Đồng chí Nguyễn Thị Đào.

          24/. Đồng chí Võ Văn Ánh.

          25/. Đồng chí Hòa Quang Trường.

          26/. Đồng chí Tạ Hồng Diện.

          27/. Đồng chí Trần Tiến Duật.

          28/. Đồng chí Hòa Thị Hằng.

          29/. Đồng chí H’ Jen Niê. 

          30/. Đồng chí Đào Xuân Thành.

          31/. Đồng chí Phan Đức Thọ.

          32/. Đồng chí Nguyễn Thành Vinh.

          33/. Đồng chí Đặng Thị Bích Hồng.

          34/. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh.

          35/. Đồng chí Nguyễn Thế Dương.

          36/. Đồng chí Trần Mạnh Quân.

          37/. Đồng chí Trương Công Sâm.

          38/. Đồng chí Vũ Văn Kim.

          39/. Đồng chí Hồ Tiến Quảng.

          40/. Đồng chí Nguyễn Công Cường.

          41/. Đồng chí Giang Mạnh Hào

        II. Danh sách Ban Thường vụ Huyện uỷ  M’Drắk nhiệm kỳ 2020-2025

          1/. Đồng chí Hồ Duy Thành.

          2/. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình.

          3/. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch.

          4/. Đồng chí Y Ngơn Mlô.

          5/. Đồng chí Y Ku Niê.

          6/. Đồng chí Vũ Hồng Thao.

          7/. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tênh.

          8/. Đồng chí Nguyễn Văn Lân.

          9/. Đồng chí Y Khoan Niê KDăm.

          10/. Đồng chí Nguyễn Đức Thảo.

          11/. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến.

        III.  Dang sách Bí thư, Phó Bí thư  Huyện uỷ M’Drắk nhiệm kỳ 2020-2025

          1/. Bí thư Huyện ủy: Đồng chí Hồ Duy Thành, Tỉnh ủy viên.

          2/. Phó Bí thư Huyện ủy: Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐND huyện.

          3/. Phó Bí thư Huyện ủy: Đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

 

         

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678