Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 6 năm 2021

Huyện uỷ M’Drắk triển khai kế hoạch triển lãm ảnh thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 01/9, Huyện uỷ M’Drắk đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng triển lãm ảnh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Y Ku Niê phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe quán triệt Công văn số 14-CV/TBTTPVBV, ngày 27/8/2020 của Tiểu Ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025 “Về việc gửi ảnh triển lãm thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”; dự thảo kế hoạch xây dựng triển lãm ảnh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban.

Theo nội dung Công văn số 14-CV/TBTTPVBV, ngày 27/8/2020; Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đảng bộ tỉnh đã đề nghị mỗi Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kịch bản triển lãm ảnh của địa phương với số lượng 60 ảnh, phản ánh thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; mỗi lĩnh vực 15 ảnh, quy cách 20x30 cm, dung lượng từ 3Mb; thời gian thực hiện xong và gửi về Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tiểu ban xây dựng triển lãm ảnh về thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian các đơn vị gửi ảnh về Tiểu ban từ ngày 03 đến 07/9/2020; số lương ảnh trên mỗi lĩnh vực là 20 ảnh, kích thước 20x30 cm, dung lượng mỗi ảnh từ 3Mb, để Tiểu ban lựa chọn, xây dựng kịch bản và chú thích ảnh phù hợp theo đúng chủ đề.

 

                                                                                                                                     Tiến Ninh

           

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678