Thứ Ba, Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Thường trực HĐND huyện M’Drắk họp đánh giá công tác tháng 9 và chuẩn bị các nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 21/12/2018

Ngày 24/9/2020, Thường trực HĐND huyện đã họp đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020 và chuẩn bị các nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện M’Drắk. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Phó Ban HĐND huyện và Văn Phòng HĐND&UBND huyện. Đồng chí Lê Văn Thao - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp Thường trực HĐND huyện

Trong tháng 9 năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng Luật định và chương trình công tác đã đề ra; thường xuyên chỉ đạo, điều hoà, phối hợp với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện; phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 16, đôn đốc Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để rà soát, tổng hợp đề nghị UBND huyện, các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn xem xét trả lời, giải quyết theo luật định; chuẩn bị các nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện M’Drắk.

Về nhiệm vụ công tác tháng 10/2020, Thường trực HĐND huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn theo đúng Luật định, kế hoạch công tác đã đề ra. Phối hợp Đoàn giám sát số 18 HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 21/12/2018 của HĐND huyện trực tiếp tại UBND huyện và UBND xã EaPil, Ea Riêng, CưPrao, CưKroá, EaMĐoal, Thị trấn. Tổ chức khảo sát một số ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện.

 

                                                                                                                 Văn Thiện, Đức Trung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678