Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 1 năm 2021

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy đợt II năm 2020

Sáng ngày 02/10/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy đợt II năm 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện M'Drắk, tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện; các báo cáo viên của Tỉnh ủy, Huyện ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư, các phó Bí thư các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện; Chủ tịch, các PCT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe quán triệt, triển khai các văn bản Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

 

                                                                                                                              Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678