Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 4 năm 2021

Huyện M’Drắk thành lập 13 đơn vị bầu cử cấp huyện và 107 đơn vị bầu cử cấp xã

Theo báo cáo của UBBC huyện M’Drắk đến ngày 18-3, huyện M’Drắk đã thành lập 120 đơn vị bầu cử, trong đó 13 đơn vị bầu cử cấp huyện và 107 đơn vị bầu cử cấp xã. Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu là 34 đại biểu và số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 293 đại biểu.

Tuyên truyền cổ động Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cụ thể số đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được bầu và số đơn vị bầu cử được ấn định như sau:

1. Xã Cư Prao: Thành lập 9 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 22 đại biểu HĐND xã;

2. Xã Ea M’Doal: Thành lập 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 2 đại biểu và bầu 21 đại biểu HĐND xã;         

3. Xã Ea H’mlay: Thành lập 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 2 đại biểu và bầu 19 đại biểu HĐND xã;         

4. Xã Ea Riêng, Thành lập 10 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 23 đại biểu HĐND xã;

5. Xã Ea Lai: Thành lập 8 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 2 đại biểu và bầu 19 đại biểu HĐND xã;

6. Xã Ea Pil: Thành lập 9 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 24 đại biểu HĐND xã;

7. Xã Krông Á: Thành lập 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 2 đại biểu và bầu 21 đại biểu HĐND xã;

8. Xã Krông Jing: Thành lập 10 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 27 đại biểu HĐND xã;

9. Thị trấn M’Drắk: Thành lập 8 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 23 đại biểu HĐND thị trấn;

10. Xã Cư Mta: Thành lập 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 24 đại biểu HĐND xã;

11. Xã Cư Króa: Thành lập 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 2 đại biểu và bầu 21 đại biểu HĐND xã;

12. Xã Ea Trang: Thành lập 8 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 23 đại biểu HĐND xã;         

13. Xã Cư San: Thành lập 12 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3 đại biểu và bầu 26 đại biểu HĐND xã.

UBBC huyện M’Drắk cũng đã tiếp nhận 58 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó 58 bộ hồ sơ được giới thiệu ứng cử và không có hồ sơ người tự ứng cử.                                                              

 

                               Tiến Ninh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678