Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 6 năm 2021

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN M'DRẮK CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện M'Drắk đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk, như sau:

1. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  theo từng đơn vị bầu cử.

2. Danh sách 34 người trúng cử đại biểu biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Nội dung Nghị quyết chi tiết xemFile kèm theo đây.

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678