Thứ Tư, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Thị trấn M'Drắk thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 14/8/2021 UBND huyện M'Drắk đã ban hành Công văn số 1081/UBND-PYT về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn Thị trấn M’Drắk và một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; UBND huyện chỉ đạo thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk từ 00 giờ 00 phút ngày 15/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

Nội dung văn bản chỉ đạo của UBND huyện M'Drắk cụ thể như sau:

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; đối với địa bàn huyện trong ngày 14/8/2021 ghi nhận 01 trường hợp dương tính với SAR-COV-2 tại Tổ dân phố 3, Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk. Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Đối với địa bàn thị trấn M’Drắk thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk từ 00 giờ 00 phút ngày 15/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021, thực hiện cách ly trên địa bàn thị trấn M’Drắk theo các nguyên tắc cụ thể như sau:

a) Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, các xã cách ly với thị trấn. Các xưởng, cơ sở, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa/dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

b) Yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thị trấn M’Drắk; chỉ duy trì hoạt động của chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, công chứng, ngân hàng, các hoạt động phòng, chống dịch và phòng, chống lũ lụt; các cơ sở cung cấp thức ăn nấu sẵn/sơ chế với hình thức bán mang về và phải đảm bảo điều kiện phòng chống dịch.

Đối với chợ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch; khuyến khích mô hình giao hàng trực tuyến.

c) Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở cung cấp dịch vụ.

2. Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thị trấn M’Drắk bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị trấn M’Drắk chỉ đạo, phân công lãnh đạo, CCVC, đội ngũ phục vụ luân phiên trực, làm việc theo lịch, tối đa không quá 30% tổng số cán bộ, CCVC của cơ quan, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế và đội ngũ làm công tác phòng chống dịch) để kịp thời giải quyết các công việc cấp thiết, xử lý tài liệu mật; tăng cường tổ chức họp trực tuyến; đảm bảo hoàn thành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao (qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống điện tử, trực tuyến, viễn thông…); người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc cán bộ, CCVC, nhân viên, người lao động để lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Thời gian làm việc của lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên đối với từng lực lượng tham gia phòng chống dịch và đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

3. Chủ tịch UBND Thị trấn M’Drắk và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị trấn M’Drắk phải chỉ đạo điều hành cơ quan đơn vị, cán bộ, CCVC, người lao động vừa phòng chống dịch đúng quy định vừa đảm bảo cơ bản tiến độ công việc theo kế hoạch, không vì chống dịch mà đình trệ công việc của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

4. Bộ phận một cửa trên địa bàn thị trấn M’Drắk ngừng tiếp nhận hồ sơ mức độ 1, mức độ 2; chỉ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4. Riêng thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh cá nhân và đăng ký giao dịch đảm bảo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 2993/UBND-KGVX ngày 07/4/2020 và Công văn số 3070/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân.

Đối với việc trả kết quả thủ tục hành chính đang trong thời gian giãn cách xã hội: Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với tổ chức, công dân để trả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả sau ngày 29/8/2021.

5. Giao UBND Thị trấn M’Drắk thực hiện phong tỏa triển khai các chốt chặn, cách ly y tế tại cụm dân cư Tổ dân phố 3 Thị trấn M’Drắk; các đường trong tổ dân phố thuộc thị trấn.

- Phối hợp rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2... qua đó có biện pháp giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế, thường xuyên khai báo y tế theo đúng quy định.

- Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thị trấn M’Drắk triển khai các biện pháp phòng, chống dịch truy vết các trường hợp F1, F2... nhằm kiểm soát không để dịch bùng phát ra cộng đồng.

6. Giao UBND các xã: Krông Jing, Cư M’ta tổ chức các điểm chốt chặn liên xã không để người từ vùng dịch thị trấn M’Drắk đến địa bàn và người địa bàn mình đến Thị trấn M’Drắk.

7. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị không đóng chân trên địa bàn Thị trấn và UBND các xã tiếp tục thực hiện Công văn số 1042/UBND-PYT ngày 07/8/2021 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn xã Ea Riêng và một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

                                                                                                                                                     Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678