Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng"

Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Huyên ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Sáng 22/8/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; các Ban của Huyện ủy, HĐND huyện; Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

                                              Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì                                                và quán triệt, phổ biến, triển khai một số nội dung tại hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí  Lê Đình Điền - Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt, phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 

                                              Đồng chí  Lê Đình Điền - Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt, phổ biến, triển khai                                                        Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, phổ biến các nội dung: Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đ/c Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt tại Hội nghị.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII); Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện; vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương mình; từng tổ chức đảng phải xây dựng chương trình trọng tâm, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các nội dung đã được Huyện ủy triển khai.

                                                                                                          Tin: Phạm văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678