Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Huyện M’Drắk 40 năm nổ lực phấn đấu xây dựng và phát triển

Huyện M’Drắk được tái thành lập vào ngày 30/8/1977 theo Quyết định số 230/QĐ-CP, của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ; từ một huyện chịu hậu quả tàn phá nặng nề của chiến tranh, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì, đời sống kinh tế của người dân gặp muôn vàn khó khăn; được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện M’Drắk đã đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ; kinh tế có bước phát triển nhanh và bền vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên vượt bậc; năm 2016 giá trị sản xuất đạt trên 2.700 tỷ đồng; thu nhập bình quần đầu người đạt trên 22 triệu đồng.

Những năm tái thành lập dân số huyện M'Drắk có khoảng 8.000 người, trong đó 90%  là đồng bào dân tộc thiểu số; toàn huyện có 02 đơn vị hành chính. Sau giải phóng huyện M’Drắk, chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, kinh tế gặp muôn vàn khó khăn; tập du canh, du cư vào rừng đốt nương làm rẫy, khai thác lâm sản kiếm sống vẫn phổ biến trong nhân dân; toàn huyện chỉ có khoảng 50 ha lúa nước, canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, không có công trình thủy lợi nào phục vụ cho sản xuất; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phong tục lạc hậu, chăn thả tự do; văn hóa xã hội thấp kém, huyện chỉ có 01 trường cấp 1,2 với số lượng vài trăm em học sinh; cơ sở y tế nghèo nàn, bệnh dịch thường xuyên xảy ra; dân trí thấp nên các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội gia tăng; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong huyện gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng thiếu đói thường xuyên xảy ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ huyện M’Drắk đã xây dựng nhiều chương trình, Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương, để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống cho các tầng lớp nhân; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đến nay, sau 40 năm tái thành lập xây dựng và phát triển, huyện M’Drắk đã có 13 đơn vị hành chính (gồm: 12 xã và 01 thị trấn) với 173 thôn, buôn, tổ dân phố, 17 dân tộc anh, em sinh sống (trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 46%), dân số trên 72 ngàn ngườiCơ sở hạ tầng điện, đường, trường trạm được đầu tư đồng bộ; 100% xã và thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, giao thông đi lại cơ bản thuận tiện; điện lưới quốc gia được kéo đến tận buôn, thôn phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất cho người dân tại địa phương.

Công trình chào mừng nhân Kỷ niệm 40 năm ngày tái thành lập huyện M’Drắk (30/8/1977-30/8/2017)

Nền kinh tế của huyện M’Drăk, liên tục tăng trưởng qua từng năm và chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2016 tổng diện tích gieo trồng đạt 33.890 ha; trong đó cây hàng năm 29.547 ha, cây lâu năm trên 4.300 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 76.000 tấn. Tổng đàn trâu, bò trên 18.000 con, trong đó bò lai chiếm 40%; đàn lợn trên 50.000 con; đàn gia cầm trên 580.000 con. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Phát triển kinh tế từ trồng rừng nguyên liệu cũng đã mang lại lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường tại địa phương, hàng năm huyện M’Drắk trồng mới trên 1000 ha keo; việc trồng, chăm sóc và khai thác keo đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, dự án giảm nghèo Tây nguyên cũng đã cải thiện đời sống cho hàng trăm hộ dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 xã trong vùng dự án.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 543 tỷ đồng; điện thương phẩm đạt 37 triệu Kwh. Cụm công nghiệp đã được đầu tư thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng; huyện cũng đã thu hút các nhà đầu tư các nhà máy sản xuất tinh bột sắn, nhà máy thủy điện và nhà máy băm dăm tại các xã Krông Á, Krông Jing và CưMta để tiêu thu sản phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp điện cũng phát triển hiện trên địa bàn có 3 nhà máy thủy điển đang hoạt động; kinh tế, văn hóa xã hội có bước phát triển tương đối nhanh và toàn diện, quốc phòng và an ninh ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

 

Đ/c Đinh Khắc Tuấn - TUV - Bí thư Huyện ủy đến thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả khả quan; đến nay, toàn huyện đạt 95/228 tiêu chí, đạt 41,7% bình quân đạt 7,9 chí/xã; giáo dục có bước phát triển vượt bậc, toàn huyện hiện có 52 đơn vị trường học (trong đó, có 18 trường đạt chuẩn quốc gia); cơ sở vật chất được đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Y tế đã duy trì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 100% xã và thị trấn có trạm Y tế, 10/13 trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chú trọng nhất là đối với gia đình thường binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ...

 

Đ/c Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tặng quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn từ huyện xuống cơ sở. Nếu như năm 1977 ngày tái thành lập toàn huyện chỉ có 41 đảng viên sinh hoạt ở 8 TCCS đảng; đến nay Đảng bộ huyện hiện có trên 2.936 đảng viên, sinh hoạt ở 39 TCCS Đảng, trong đó có 21 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 303 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 100% thôn, buôn và tổ dân phố có chi bộ đảng và đảng viên. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đi vào chiều sâu với những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Với những thành tích đã đạt được trong kháng chiến và xây dựng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện M’Drắk đã được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng ba giai đoạn (2002-2006); năm 2005 được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng nhì giai đoạn 2006-2010.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016

Phát huy những kết quả đã đạt được, Huyện M’Drắk phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất kinh tế bình quân hàng năm đạt 11-12%; cơ cấu nền kinh tế Nông - Lâm nghiệp chiếm 64-65%, Công nghiệp - Xây dựng từ 19-20%, Thương mại - Dịnh vụ 16-17%; nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% đường huyện và đường nội thị, 70% đường xã; 100% thôn, buôn có điện lưới 99,5% số hộ được dùng điện lưới; 48% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 đến 3,5%; 80-85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt TSVM; 80% trở lên các tổ chức chính trị trực thuộc đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Tin tưởng với sự quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; huyện M’Drắk sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ (2015-2020) đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tin: Tiến Ninh

                                                              

                                                                   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678