Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 12 năm 2018

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện M'Drắk

Thực hiện Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 3700/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện M'Drắk. Ngày 23/01/2018, Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk đã thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện M'Drắk đến các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng quy định của pháp luật.

 

Nội dung Quyết định 3700/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ĐắkLắk có file kèm theo.

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678