Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện M'Drắk

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Trong đó, huyện đã quan tâm đầu tư bố trí đa dạng nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ từ huyện tới cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chính xác, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác về kinh tế - xã hội.

Nhìn chung, trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, chủ động ứng dụng CNTT trong công việc góp phần hỗ trợ tốt công tác xử lý nghiệp vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đã đạt được thì huyện còn gặp một số khóa khăn như:

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng chưa cao. Một số địa phương chưa cập nhật đầy đủ thông tin về tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, chưa thực hiện việc ký số trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để hoàn thành việc giải quyết TTHC theo quy định, còn chậm trong việc nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức tuy được bố trí cơ bản đầy đủ máy tính, kết nối internet, nhưng nhiều máy đã cũ, cấu hình yếu và quá thời hạn sử dụng nên ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công tác chuyển đổi số tại các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. Nhưng việc mua máy mới để thay thế thì gặp khó khăn trong cơ chế mua sắm tập trung.

Nội dung chi tiết... (có file đính kèm).

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready