Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện M'Drắk

Kế hoạch chuyển đổi số huyện M'Drắk năm 2024

Kế hoạch chuyển đổi số huyện M'Drắk năm 2024

Báo cáo triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số huyện M'Drắk năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số huyện M'Drắk năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số huyện M'Drắk năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số huyện M'Drắk năm 2023

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Quyết định thành lập thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện M'Drắk

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện M'Drắk

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready