Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 05-6, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) huyện MDrắk, đã có buổi làm việc với xã EaH’Mlây về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo của xã EaH’Mlay, trong 6 tháng đầu năm 2018 xã đã tiếp tục lồng ghép thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường trong đồ án quy hoạch xã NTM; thành lập 11 Ban phát triển xây dựng NTM tại 11 thôn; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới’. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí.. để xây dựng các tiêu chí xây dựng NTM. Bằng các nguồn vốn của Nhà nước, huy động nhân dân đóng góp với kinh phí trên 8,7 tỷ đồng để triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Xây dựng 1.273 m đường bê tông thôn 1, thôn 3, thôn 8 và thôn 11, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hàng chục ngày công và trên 164 triệu đồng); đầu tư xây dựng công trình đập thủy lợi thôn 3 với kinh phí hơn 7 tỷ đồng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã EaH’Mlay đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp và Hội thảo đầu bờ; nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình.

         

         Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại xã EaH’Mlay

Nhờ vậy, đến nay xã EaH’Mlay đã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng NTM, gồm: Tiêu chí 1 về Quy hoạch, tiêu chí 8 về Bưu điện, tiêu chí 10 về Thu nhập, tiêu chí 12 về Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí 14 về Giáo dục, tiêu chí 15 về Y tế, tiêu chí 16 về Văn hóa, tiêu chí 18 về xây dựng Hệ thống tổ chức Chính trị- Xã hội vững mạnh và tiêu chí 19 về An ninh, trật tự xã hội. Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018 xã EaH’Mlay phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí số 4 và số 9 về Điện và Nhà ở dân cư, đưa tổng số tiêu chí của xã đạt 11/19 tiêu chí./.        

 

                                                                                                                           Tiến Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678