Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Xã Cư Mta, huyện M'Drắk tập trung sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018.

 

Theo kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018, xã Cư Mta, huyện M'Drắk phấn đấu gieo trồng 506 ha cây trồng các loại. Trong đó lúa nước 296 ha (năng suất 70 tạ/ha); ngô 20 ha (năng suất 59 tạ/ha); mỳ 150 ha (năng suất 25 tạ/ha) và cây trồng khác 40 ha. Tổng sản lượng lương thực 2.190 tấn (thóc 2.072 tấn, màu quy ra thóc 118 tấn.

 

 Để đảm bảo kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng giao, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2017-2018, xã Cư Mta đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình sản xuất ở các thôn, buôn nhằm nắm tình hình, điều kiện sản xuất ở từng cánh đồng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ban tự quản các thôn, buôn vận động tuyên truyền, nhân dân tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tuân thủ nghiêm khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, huy động tối đa nhân lực và phương tiện kịp thời bước vào vụ sản xuất để tránh những diễn biến bất thường của thời tiết. Theo đó, lịch thời vụ lúa nước được xác định cụ thể: vụ trà sớm từ 01-15/12/2017; trà chính từ 16/12/2017-15/01/2018, đối với cây trồng khác tổ chức gieo xạ từ ngày 15/12/2017 đến 30/1/2018. Cơ cấu giống chủ lực tại địa bàn xã được xác định: đối với lúa nước là giống hương thơm HT1, Nhị ưu 838, tám thơm; giống ngô NK72, NK73, G49, VN10; giống mỳ KM94, KM95, KM60...  Trước khi xuống giống lúa đông xuân 2017-2018, UBND xã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn cho nông dân kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao, các biện pháp phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, bệnh lúa von và các loại dịch hại khác; tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ dịch hại...

Nông dân xã Cư Mta đang làm đất chuẩn bị cho việc xuống giống sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018

Về công tác thuỷ lợi nội đồng, xã thường xuyên huy động nhân dân nạo vét, chống rò rỉ các công trình thủy lợi và các kênh mương nội đồng đảm bảo được diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Hiện nay, toàn xã có 07 công trình thuỷ lợi, trong đó hồ chứa 05 công trình, đập dâng 2 công trình, có 16,4 km kênh mương trong đó có 12,8 km là kênh bê tông, năng lực tưới các công trình đáp ứng 63,2 % diện tích có nhu cầu tưới. Hiện tại các hồ đập thủy lợi trên địa bàn đang ở mức nước dưới tràn 20cm, khả năng  đảm bảo đủ nước tưới cho vụ Đông xuân 2017-2018.

Trong năm 2017, toàn xã đã gieo trồng 1.574/1.555ha cây trồng các loại, đạt 101% KH năm. Trong đó Lúa nước: 620 ha/592 ha đạt 104,7 % KH, sản lượng 4.028 tấn; ( Tăng so 463,4 tấn với cùng kỳ năm 2016); Ngô 112 ha/150 ha, năng suất 52,3/tạ /ha, sản lượng 585,7 tấn; Mỳ 480 ha, năng suất ước đạt 19 tấn tươi/ha; Sản lượng 83.600 tấn; Đậu 22 ha, năng suất 15 tạ/ha; Mía 120 ha, năng suất 65 tấn/ ha, sản lượng 7.800 tấn; Cây trồng khác 148 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 4.613,7 tấn/4.688,8 đạt 98,4 %KH năm; bình quân lương thực đầu người 649,9 kg/657,8 kg/người/năm, đạt 98,79% KH.

         

                                                                                                                                      Mỹ Sự

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678