Thứ Tư, Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp năm 2018

Ngày 14/12/2017, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp năm 2018. Nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và cơ chế khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn huyện. 

Đồng thời, cung cấp thông tin, danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện; biểu dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân trong cộng đồng doanh nghiệp có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2017; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục của doanh nghiệp theo hướng nhanh, gọn và hiệu quả. Theo kế hoạch ,UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với các phòng, ban ngành, đơn vị và các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tốt các nội dung liên quan phục vụ cho buổi gặp mặt; thời gian tổ chức buổi gặp mặt vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31/01/2018 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm Đinh dậu).

 

                                                                                                                                                             Tin : Phạm văn Thiện 

File kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp năm 2018 kèm theo.

                                                       

                                                                                                                               

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678