Thứ Ba, Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Trung tâm bồi dưỡng chính trị M’Drắk mở 22 bồi dưỡng lý luận, chính trị và nghiệp vụ cho 2.690 học viên

Năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện M’Drắk tổ chức đào tạo 22 lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và đối tượng kết nạp đảng với tổng số 2.690 học viên.

Trong đó, 01 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 126  học viên là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; 02 lớp đảng viên mới với 161 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 225 học viên; 16 lớp về vấn đề Dân  tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tôn giáo, cán bộ Hội nông dân, cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ Hội cựu chiến binh…với 2.103 học viên; phối hợp với trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk mở 01 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính với 75 học viên. Trong tổng số 2.690 học viên, có 876 học viên nữ và 797 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

          Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chị bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018

Theo lãnh đạo Trung tâm bồi dường chính trị huyện M’Drắk cho biết, để nâng cao chất lượng đào tạo, hầu hết các giảng viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án và giảng dạy, nhờ vậy chất lượng đào tạo được nâng lên, tỷ lệ khá giỏi các lớp học đạt trên 70%.

                                                                                                                                        Tiến Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678