Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Thực hiện Luật đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 29/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết thiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngày 31/7/2017, UBND huyện đã có Công văn số 557/UBND-TNMT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện.

Theo đó, để có cơ sở thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt; UBND huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Thời gian đăng ký gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 20/8/2017. 

Nội dung văn bản và phiếu đăng ký có file đính kèm theo.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678