Thứ Năm, Ngày 22 tháng 2 năm 2018

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Thực hiện Luật đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 29/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết thiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngày 31/7/2017, UBND huyện đã có Công văn số 557/UBND-TNMT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678